Qigong-Kurs am 3ten März fällt aus

Der Qigong und Meditations-Kurs am 3ten März fällt leider aus, da ich einen Termin leider nicht anders legen konnte.